Diergeneeskundig Centrum de Vallei 033 - 286 32 76

Titeren

Er is al langere tijd een discussie gaande of het nodig is om honden jaarlijks te vaccineren. Het is wetenschappelijk bewezen dat de cocktailvaccinatie voor Parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt deze cocktail nog maar eens in de drie jaar gegeven. Bij sommige honden geeft deze vaccinatie echter veel langer bescherming dan drie jaar. Of uw dier ook tot deze groep behoort, kan eenvoudig worden bepaald met de VacciCheck.

Voor Leptospirose (de ziekte van Weil) en Kennelhoest is geen titerbepaling mogelijk. Een goede bescherming hiertegen kan alleen verkregen worden door jaarlijkse vaccinatie.

HOE WERKT HET?
Net zoals altijd bij de vaccinatie, wordt uw dier uitgebreid nagekeken. Indien uw dier gezond is bevonden, krijgt hij de vaccinatie die elk jaar noodzakelijk is. Vervolgens wordt er een klein beetje bloed afgenomen om middels de VacciCheck de immuun status met betrekking tot Parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte te bepalen. Na maximaal 7 dagen, maar vaak al dezelfde dag, bellen we u met de uitslag van de test en het bijbehorende advies. Mocht er een goede antilichaamtiter gevonden zijn, dan kan gewacht worden met hervaccinatie. Als de afweer onvoldoende is dan is een uitgebreidere vaccinatie nodig.

KOSTEN?
De kosten van de titerbepaling bedragen €45,-. Dit is inclusief bloedafname, maar exclusief het vaccinatieconsult en de vaccinatie tegen de ziekte van Weil en Kennelhoest.