Diergeneeskundig Centrum de Vallei 033 - 286 32 76

Orthomanueel

Orthomanueel

Orthomanuele Diergeneeskunde bij DGC de Vallei te Woudenberg

Pijn in de nek, rug en poten komt bij dieren vaak voor. Deze klachten kunnen gepaard gaan met symptomen als moeite met opstaan, traplopen en springen. Kreupelheid. Soms is er zelfs sprake van verlammingsverschijnselen of zijn er gedragsafwijkingen. De oorzaak van deze pijn- en functie problemen kunnen onder andere terug te voeren zijn op een afwijkende stand van de wervels en gewrichten. Dit kan door diverse redenen veroorzaakt zijn: er kan sprake van trauma, ziekte of overbelasting zijn geweest. Bij zo'n afwijkende stand wordt het zenuwstelsel ter hoogte van de scheve wervel (of het gewricht) overmatig geprikkeld wat tot pijn en functieverlies kan leiden. De opzet van behandeling door middel van orthomanipulatie is de standsafwijking op te heffen, waardoor de natuurlijke stand hersteld wordt en de functie van het zenuwstelsel zich kan herstellen. Deze correcties worden met de hand uitgevoerd, “over” corrigeren is niet mogelijk.

Methode Aharon

Orthomanuele diergeneeskunde, wordt toegepast volgens de methode ©Aharon. De methode gaat uit van een symmetrisch lichaam. Het is vanuit de humane orthomanuele (musculoskeletale) geneeskunde gemodificeerd naar een succesvolle behandelmethode voor dieren door mevrouw drs. Dorit Aharon. Het is een non-invasieve methode.

Indicaties

Indicaties zijn:

  • Rug- en nekpijn
  • Kreupelheid
  • Moeite met opstaan, stijf of stram zijn
  • Moeite met springen
  • Afwijkend lopen
  • Hernia-achtige klachten
  • Gedragsafwijkingen: agressie, angst, zich terugtrekken, contact vermijden en niet geaaid of gekamd willen worden
  • Werkhonden die minder goed functioneren
  • Preventieve keuringen: pup, sport, senior

Team

Janneke Heijltjes, orthomanuele dierenarts

Janneke is sinds 2004 dierenarts en heeft zodoende ruime ervaring in de praktijk opgedaan. Onder de indruk van de positieve resultaten van orthomanuele diergeneeskunde, is ze in april 2021 gestart met de opleiding orthomanuele diergeneeskunde bij mevrouw drs Dorit Aharon, mevrouw dr. Frederique Bavelaar en mevrouw drs. Ing. Iris van Deur. In september 2022 behaalde ze haar diploma orthomanuele diergeneeskunde (www.nvomd.nl) en behandelt sindsdien dieren volgens de methode ©Aharon in de praktijk in Woudenberg.

Janneke verricht orthomanuele werkzaamheden op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Janneke wordt tijdens het spreekuur bijgestaan door één van de paraveterinairen Manon Zandstra, Lisa Rutgers of Mirjam van de Poll-Vlasblom. Ze zijn de rechterhand van Janneke en gaan over de planning en mailing. Voor veel vragen kunt u bij hen terecht.

Behandelingen

Intake: tijdens het eerste consult wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de ziekte geschiedenis van uw dier, er wordt een algemeen lichamelijk onderzoek verricht, een orthopedisch onderzoek en een neurologisch onderzoek. Vervolgens wordt de wervelkolom gepalpeerd en de wervels gecorrigeerd waar dit nodig is. Na de behandeling krijgt u bewegingsadvies en eventueel medicatie.

Hierna volgen afhankelijk van de ernst van klachten eventueel controle behandelingen. Bij dieren zijn één of twee behandelingen vaak afdoende. Controle na enkele maanden is zinvol om het herstel in de gaten te houden.

Indien u geen klant bent bij DGC de Vallei ontvangen wij graag het medisch dossier van uw dier van uw eigen dierenarts tenminste 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Zodoende kunnen we ons goed voorbereiden. Gelieve te sturen naar orthomanueel@devallei.com.  Uw eigen dierenarts ontvangt van ons een verslag van de behandeling.

Informatie en afspraak.

Mocht u vragen over de behandeling hebben, een kostenindicatie willen opvragen of u wilt een afspraak maken, neemt u dan gerust contact op met een van de medewerkers van onze kliniek.

Dit kunt u doen via mailadres orthomanueel@devallei.com of op telefoonnummer 033 - 2863276.

Verzekering

Afhankelijk van het type verzekering en zorgpakket wordt orthomanuele diergeneeskunde soms vergoed. Het beste is om dit bij uw zorgverzekeraar op te vragen.

Spoed

In de avonden en de weekenden worden er geen orthomanuele consulten verricht, ook geen spoedgevallen.

Indien er sprake is van een zeer urgent probleem, zoals een verlamming, neemt u dan contact op met uw eigen (spoed) dierenarts voor een spoedbehandeling.