Diergeneeskundig Centrum de Vallei 033 - 286 32 76

Preventieve zorg

Preventieve zorg

 • Vaccinaties
 • Ontworming
 • Aankoopkeuringen
 • Voeding

Vaccinaties

Influenza

Vaccinatie tegen influenza is verplicht wanneer het paard uitgebracht wordt op wedstrijden, maar het is zeker ook verstandig om uw paard te vaccineren wanneer u niet met uw paard op pad gaat. Vaak is de vaccinatie tegen influenza gecombineerd met de vaccinatie tegen tetanus. De meeste vaccins geven een goede bescherming tegen influenza gedurende 9 maanden. Daarom is één maal per jaar vaccineren eigenlijk niet voldoende voor een paard dat veel in contact komt met andere paarden van verschillende locaties.

Tetanus

Er is een vaccin beschikbaar dat alleen maar tegen tetanus bescherming biedt, al wordt dit in de praktijk bij paarden nauwelijks gebruikt. Dit omdat de tetanusvaccinatie gecombineerd wordt met de influenza-enting.

Rhinopneumonie / EHV

De enting geeft alleen bescherming tegen de verkoudheid en de abortus variant. Deze bescherming is niet 100%, maar geeft wel sterke vermindering van de symptomen en de uitscheiding van het virus door besmette paarden.

Entschema luchtwegproblemen: Net als bij elke andere enting moet er eerst een basisvaccinatie worden toegediend. Vier tot zes weken na de eerste enting kan de tweede enting worden toegediend. De vaccinatie dient twee maal per jaar herhaald te worden. Veulens kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer een half jaar worden geënt tegen rhinopneumonie.

Entschema abortus: Om de kans op abortus ten gevolge van een rhinopneumonie-infectie te verminderen kan een merrie op de vijfde, zevende en negende maand van de dracht worden gevaccineerd.

Westnijlvirus

Als je paard alleen in Nederland blijft, loopt hij op dit moment nog geen gevaar. Niemand kan voorspellen wanneer de muggen wel in Nederland komen. Het is dus een zeer persoonlijke keuze om nu wel of niet te vaccineren tegen West Nile. Veulens kunnen vanaf 6 maanden leeftijd gevaccineerd worden. De basisvaccinatie bestaat uit twee entingen met 3-5 weken tussentijd.  De vaccinatie dient jaarlijks herhaald te worden.

Schimmelenting / Insol

De insolenting kan als enige enting niet alleen worden gebruikt om het paard te beschermen tegen schimmelinfecties, maar ook bij de behandeling van schimmelinfecties. Een schimmelinfectie begint meestal met kleine bultjes en rechtovereind staande haren. Later ontstaan er ronde, kale, schilferige plekken, die vanuit het midden genezen. In principe veroorzaakt een schimmelinfectie weinig tot geen jeuk. Schimmelplekjes worden vaak gezien op plekken waar het zadel en hoofdstel zit. Voorheen ging het behandelen van schimmelinfecties met behulp van was-emulties die een aantal keer herhaald moesten worden. Het voordeel van de insol-enting is dat het minder arbeidsintensief is, vaak eter werkt bij hardnekkige schimmel en dat het een preventieve werking heeft gedurende minimaal 9 maanden.

Entschema Insol: Veulens kunnen vanaf een leeftijd van 5 maanden worden gevaccineerd. De basisvaccinatie bestaat uit een tweetal injecties met twee weken ertussen. Om beschermd te blijven moeten paarden elke 9 maanden opnieuw tweemaal met twee weken ertussen gevaccineerd worden. Het is verstandig om borstels, zadeldekjes en dekens te reinigen om herbesmetting te voorkomen.

Basisvaccinatie

De eerste keer dat een paard gevaccineerd wordt tegen influenza moet de vaccinatie na 4 tot 6 weken herhaald worden. Dit is nodig om het immuunsysteem te prikkelen om een voldoende beschermingsniveau te bereiken.

Eerste enting veulen

Veulens kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 6 maanden gevaccineerd worden. Het enten van jongere veulens is minder effectief omdat de afweerstoffen die het veulen opgenomen heeft uit de biest van de merrie de enting onschadelijk maken. Het gevolg hiervan zou zijn dat het veulen zelf onvoldoende weerstand op bouwt tegen de ziektes waarvoor je vaccineert. Bij veulens wordt altijd aangeraden om de enting na 4 tot 6 weken te herhalen om zo het gewenste beschermingsniveau te bereiken. Dit geld dus ook als basisvaccinatie.

Enting verlopen?

Wanneer de laatste vaccinatie langer dan een jaar geleden is, moet het paard opnieuw een basisenting krijgen. Dit is nodig om weer voldoende weerstand op te bouwen.

Vaccinatie en wedstrijdsport

Afhankelijk van de organiserende instantie kunnen er verschillende eisen aan de vaccinatie gesteld worden.  Hieronder staan de entingschema’s voor paarden die uitgebracht worden op KNHS en FEI wedstrijden. Het is aan te raden om regelmatig op de website van de organiserende instanties te kijken, omdat de reglementen kunnen veranderen.

Vaccinatieregels KNHS
In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het paard of de pony toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza. De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag niet aan wedstrijden worden deelgenomen. Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na de vorige enting) de vervolgenting zijn gegeven. Voorbeeld: geënt op 4 maart 2016. Dan dient de vervolgenting vóór of uiterlijk op 4 maart 2017 te zijn gegeven. Dit is van toepassing op alle entingen in het paspoort. Een vaccinatie dient minimaal zes dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend. Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig als deze zijn voorzien van de entingdatum met handtekening en (praktijk)stempel van de dierenarts. Wanneer de basisenting en de vervolgentingen vroeger in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd, moet de dierenarts de volgende tekst in het Paardenpaspoort opnemen: “The vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: DATUM”. In het paspoort van paarden of pony’s die uitsluitend tijdens KNHS-wedstrijden worden uitgebracht volstaat de regel in het Nederlands ook. De Engelse of Nederlandse regel moet wel zijn afgetekend en afgestempeld door de dierenarts. Per 1 april 2007 dient de sticker met het batchnummer van de entstof (van de vaccinatie) in het paspoort te zijn geplakt door de dierenarts. Vaccinaties die op of na 1 april 2007 zijn gegeven moeten dus zijn voorzien van deze sticker, voor vaccinaties die voor 1 april 2007 zijn gegeven geldt dit niet.

Vaccinatieregels FEI
Alle paarden die gaan deelnemen aan een FEI evenement moeten op zijn minst een basisenting paardeninfluenza hebben ondergaan. De basisenting bestaat uit een set van twee entingen, de tweede enting moet zijn gegeven tussen 21 en 92 dagen, na de eerste enting. Een derde enting moet gegeven worden binnen 6 maanden en 21 dagen na de tweede enting. Hierna moet het paard minimaal jaarlijks geënt worden tegen influenza.

Wanneer het paard zal gaan deelnemen aan een FEI evenement, moet de laatste enting zijn gegeven niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen voor het begin van het evenement c.q. aankomst in de stallen, uitgaande van datgene wat het eerst plaatsvindt. Entingen moeten bovendien tenminste 7 dagen vóór het begin van evenement c.q. aankomst in de stallen zijn gegeven. Paarden die voor januari 2005 volgens het oude FEI reglement correct geënt waren hoeven niet opnieuw een reeks van basisentingen te ontvangen, mits zij jaarlijks correct geënt zijn en maximaal 6 maanden en 21 dagen voor het begin van het evenement geënt zijn.

Ontworming

Vrijwel alle paarden in Nederland hebben wormen en wormlarven in hun lichaam. Wanneer er een beperkt aantal wormen in het lichaam verblijven, levert dit geen gezondheidsproblemen op. Worden deze wormen onvoldoende bestreden dan wordt het paard besmet met een te groot aantal wormen. Door een wormbesmetting kunnen paarden last krijgen van koliek en diarree maar het kan ook resulteren in conditieverlies en dus verminderd presteren. Lange tijd bleef de bestrijding van worminfecties beperkt tot het op gezette tijden geven van een wormenkuur, maar vanwege het mogelijk resistent worden van wormen tegen wormenkuren is het belangrijk om de wormbestrijding gerichter aan te pakken.  Resistentie kan er uiteindelijk voor zorgen dat we geen middelen meer hebben waarmee wormen goed bestreden kunnen worden. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de gezondheidszorg. Dit is ook de reden dat de regering besloten heeft dat wormenkuren tegenwoordig alleen nog met bij een dierenarts of met een dierenartsrecept gekocht kunnen worden.

De preventie en bestrijding van wormen heeft kort samengevat drie doelen, namelijk:

 • Het voorkomen van lichamelijke problemen bij het paard als gevolg van een wormbesmetting.
 • Het voorkomen van het besmet worden van het weiland of paddock met wormeieren/larven.
 • Het voorkomen van resistentie tegen ontwormingsmiddelen

⇩ Klik hier voor uitgebreide informatie over wormen (PDF)

Aankoopkeuringen

Wanneer u besluit een paard te kopen, dan is het verstandig het dier te laten keuren. Een keuring is geen garantie dat er in de toekomst geen problemen ontstaan, maar de kans op vervelende verrassingen wordt vele malen kleiner. Eventuele onzichtbare zaken voor de ‘gewone’ paardenliefhebber kunnen door een dierenarts wel geconstateerd worden. Veel verzekeringen vragen om een recente keuring als u uw paard wil verzekeren voor ziektekosten.

Klinische keuring

Bij een klinische keuring wordt er volgens een voorgeschreven protocol; volgens de groep geneeskunde van het paard; een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Er wordt onder andere gekeken naar het hart, de longen en het bewegingsapparaat. Een klinische keuring kan zowel op de kliniek als op locatie worden uitgevoerd. Wel is het belangrijk dat er op locatie de beschikking is over een stille ruimte om naar hart en longen te luisteren. Om de beweging van het paard te beoordelen zijn een goede harde (steen) en zachte bodem nodig waarop het paard zowel in rechte lijn als op de volte gemonsterd kan worden. Op de praktijk zijn de omstandigheden voor een klinische keuring optimaal. Bovendien kunnen er indien gewenst röntgenfoto’s genomen worden of kan er, indien nodig of gewenst, met een flexibele cameraslang (endoscopie) gekeken worden of en in welke mate een paard cornage heeft.

Röntgenologische keuring

Een röntgenologische keuring wordt op de praktijk uitgevoerd. Bij deze keuring worden er rontgenfoto’s gemaakt van de ondervoet, kogels, sprongen en knieën. De foto’s worden beoordeeld op het voorkomen van afwijkingen in de gewrichten. De mate van voorkomen kan worden aangegeven in een systeem van cijfers variërend van 1 tot 4. De waarderingen 1 en 2 zijn hierbij acceptabel, 3 en 4 niet meer. Met een cijfer 3 of 4 voor een gewricht wordt er gesproken van een verhoogd risico voor problemen in de toekomst. Voor een verzekeringsmaatschappij is dit meestal een reden om dit been uit te sluiten van de verzekering. Dat wil zeggen dat eventuele problemen aan het desbetreffende been niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering. Eventueel kunnen er nog aanvullende opnames gemaakt worden van de rug en hals, in overleg met uw dierenarts.

Voeding

Voor voedingsadvies voor uw paard kunt u bij De Vallei uitgebreid advies krijgen. Al onze paardenartsen hebben daarvoor extra bijscholing gevolgd om de voerbehoefte en voedingstoestand van uw paard te beoordelen. Voor specifieke voedingsproblemen werken wij nauw samen met Anneke Hallebeek van Sanequi.

Sanequi

Heeft uw paard last van terugkerende klachten als diarree of koliek, dan zijn daar speciale voeders voor te verkrijgen waar wij als kliniek goede ervaringen mee opgebouwd hebben. Tevens zijn er speciaal voeders te verkrijgen voor paarden met o.a. spier- of hoefbevangenheid en klachten van vermagering.

De volgende Sanequi producten kunnen wij u aanbieden:

 • Sanequi Colon
 • Sanequi Mobility
 • Sanequi Non-Obesitas
 • Sanequi Senior
 • Sanequi Muscle
 • Sanequi Mare&Foal

Voor meer informatie over deze producten kunt u ons altijd bellen of de website raadplegen: www.sanequi.nl. Neemt u voor het afhalen van de speciaalvoeders even contact met ons op om te kijken of deze voorradig zijn.

Terug naar Paarden