Diergeneeskundig Centrum de Vallei 033 - 286 32 76

Tandheelkunde

Tandheelkunde

  • Tandheelkunde
  • Diastase
  • Wisselen
  • Wolfskiezen

Tandheelkunde

‘Regelmatige gebitscontrole houdt uw paard gezond en verbetert uw rij-technische resultaten’.

Naast vaccineren, hoefverzorging en ontwormen is gebitsverzorging is een zeer belangrijk onderdeel van de preventieve zorg die een paard nodig heeft. Bij Diergeneeskundig Centrum De Vallei wordt de tandheelkundige zorg verleend door erkend paardenarts Hans den Rooijen. Sinds de zomer van 2009 heeft Hans veel ervaring opgedaan als paardenarts in twee verschillende klinieken. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan m.b.t. de tandheelkunde van het paard. Tijdens de studie heeft hij een aanvullende opleidingscursus gevolgd voor paardentandheelkunde. Sinds zijn afstuderen volgt hij extra nascholing en is sinds dit jaar lid van de NVVGP, de Nederlandse Vereniging voor gebitsverzorging bij het paard. Indien er geen eet- of rijtechnische problemen zijn, wordt de noodzaak van een gebitsbehandeling met de mondinspectie bepaald. Om een goed beeld te krijgen van alle elementen, gebruiken we een mondsperder. Het ene paard staat dit makkelijker toe dan het ander. Indien dit voor het paard als vervelend wordt ervaren, passen we een lichte sedatie toe, om onnodige stress te voorkomen. Voor de behandeling van gebitten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een verdoving, tenzij het paard dit zonder al te veel verzet toelaat.

Naast jaarlijkse tandheelkundige controles en het nauwkeurig tandheelkundig uitbalanceren van het paard zonder ernstige problemen, beschikt Diergeneeskundig Centrum ‘De Vallei’ ook over de kennis en de apparatuur om gespecialiseerde tandheelkundige ingrepen uit te voeren. Uitboren van diastasen en tandextracties zijn op de kliniek mogelijk. Wij maken gebruik van moderne apparatuur van Capps Manufacturing, Inc. Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met onze kliniek. Indien u specifieke vragen heeft brengen zij u in contact met de dierenarts.

Diastase

Diastasen of spleetjes tussen de kiezen kunnen problemen veroorzaken, wanneer voedselresten zich daar ophopen. Deze voedselresten veroorzaken een ontsteking van het tandvlees. De ontsteking kan zo ernstig worden dat het paard niet of nauwelijks kan kauwen. Wanneer de prop langs de kiezen naar achteren wordt verplaatst, wordt er druk op de pijnlijke diastase uitgeoefend. Op dat moment laat het paard het voer als een prop of rol uit de mond vallen. Als dit langere tijd aanhoudt, zal het paard gaan vermageren doordat er te weinig voer wordt opgenomen.

Afhankelijk van de grootte en de vorm van de diastase wordt er een behandeling bepaald. Het goed schoonmaken van de diastase en een aanpassing in het rantsoen geeft soms al voldoende herstel van het teruggetrokken, ontstoken tandvlees. Mogelijke behandelingen zijn het opvullen of uitslijpen van de diastase zodat voerdelen er niet tussenkomen of er makkelijk uitvallen. Het verwijderen van een kies is de laatste optie.

Wisselen

Een paard wisselt zijn melkgebit voor een blijvend gebit tussen 2,5 en 5 jarige leeftijd. Bij het wisselen wordt het melkelement door het blijvende element uit de kaak gedrukt. Soms blijft een melkkies deels of geheel als een bierflesdop op de blijvende kies zitten en veroorzaakt deze kauwproblemen. Met behulp van een “doppentang” verwijderen we deze melkkiezen zodat de blijvende kies kan doorgroeien en het paard weer optimaal kan kauwen.

Wolfskiezen

Een wolfstand of- kies is een kleine tand die net voor de eerste kies in de kaak zit. Vaak is dit tandje zichtbaar maar het kan ook net onder het tandvlees liggen of afwezig zijn. Wolfskiezen kunnen rij technische problemen veroorzaken omdat het bit op deze kleine tand drukt. Het paard vertoont dat verzet op het bit bij inbuigen naar de kant van de wolfstand. Ook kan zich dit uiten in plotseling hoofdschudden bij aanspannen van de teugel.

Mocht het paard problemen ondervinden met rijden of lijkt dit in de toekomst een probleem te worden, dan kunnen we wolfskiezen operatief verwijderen. Dit kan meestal makkelijk thuis of op stallocatie gedaan worden. Soms zijn de tanden fors van grootte en maken we eerst een röntgenfoto om te kijken hoe de wortel verloopt. Dit doen we op de kliniek waarbij we het paard in een opvoelbox zetten en optimaal te kunnen werken in alle rust.

Terug naar Paarden