Nieuws

Vaccicheck gereduceerd tarief

Zo min mogelijk vaccineren en toch weten dat je dier goed beschermd is.                

Sinds kort kan dat eenvoudig met de VacciCheck. 

 

Er is al langere tijd een discussie gaande of het nodig is om honden jaarlijks te vaccineren. Het is wetenschappelijk bewezen dat de cocktailvaccinatie voor Parvo, hondenziekte en  besmettelijke leverziekte niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt deze cocktail nog maar één keer in de drie jaar gegeven. Bij sommige honden geeft deze vaccinatie echter veel langer bescherming dan drie jaar. Of uw dier ook tot deze groep behoort, kan eenvoudig worden bepaald met de VacciCheck.

Voor Leptospirose (de ziekte van Weil) en Kennelhoest is geen titerbepaling mogelijk. Een goede bescherming hiertegen kan alleen verkregen worden door jaarlijkse vaccinatie.

 

HOE WERKT HET?                                                                                                                                 

Net zoals altijd bij de vaccinatie, wordt uw dier uitgebreid nagekeken. Indien uw dier gezond is bevonden, krijgt hij de vaccinatie die elk jaar noodzakelijk is. Vervolgens wordt er een klein beetje bloed afgenomen om middels de VacciCheck de immuun status met betrekking tot Parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte te bepalen. Na maximaal 7 dagen, maar vaak al dezelfde dag, bellen we u met de uitslag van de test en het bijbehorende advies. Mocht er een goede antilichaamtiter gevonden zijn, dan kan gewacht worden met hervaccinatie. Als de afweer onvoldoende is dan is een uitgebreidere vaccinatie nodig.

 

VOOR WIE?                                                                                                                                                    

De titerbepaling is geschikt voor elke hond, vanaf drie jaar na de laatste cocktail vaccinatie. Dit is namelijk het moment dat hervaccinatie eventueel nodig zou zijn. Mocht er dan een goede titer gevonden worden dan kan hervaccinatie minimaal 1 jaar worden uitgesteld. De test is in het bijzonder geschikt voor:                                   

-Honden waarvan de vaccinatiestatus onbekend is (honden uit het buitenland).                                         

-Honden die chronisch ziek zijn of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte hebben.                                      

-Dieren die eerder een allergische reactie hebben vertoond.                                                                         

-Pups 

 

PUPS                                                                                                                                                                

De VacciCheck kan ook worden ingezet bij pups om het optimale tijdstip voor vaccinatie te bepalen. Pups krijgen via de moedermelk afweerstoffen binnen. Deze afweerstoffen beginnen op een bepaald moment te zakken om vervolgens helemaal uit het lichaam te verdwijnen. Op het moment dat de afweerstoffen in het bloed nog te hoog zijn heeft vaccinatie geen zin. Het is dan beter om na 3 weken nogmaals te titeren. Tevens kan gecontroleerd worden of de puppy vaccinaties goed aangeslagen zijn. Hiervoor wordt de test op 16 weken leeftijd gedaan.

 

KOSTEN?                                                                                                                                                          

De kosten van de titerbepaling (VacciCheck) zijn €45,-. Dit is inclusief bloedafname, maar exclusief het vaccinatieconsult en de vaccinatie tegen de ziekte van Weil en Kennelhoest.

In december kunt u de Vaccicheck op speciale dagen tegen een gereduceerd tarief van € 35,- laten uitvoeren. Dit geldt tijdens de ochtend inloopspreekuren, dus op maandag, woensdag en donderdag van 8-9.30 uur.

Openingstijden

Maandag: 08.00 - 18.00
Dinsdag: 08.00 - 20.00
Woensdag: 08.00 - 18.00
Donderdag: 08.00 - 18.00
Vrijdag: 08.00 - 20.00
Zaterdag: 10.30 - 11.00

Consult op afspraak of tijdens inloopspreekuur

Inloopspreekuur

Maandag: 08.00 - 09.30
Dinsdag: 18.30 - 20.00
Woensdag: 08.00 - 09.30
Donderdag: 08.00 - 09.30
Vrijdag: 18.30 - 20.00
Zaterdag: 10.30 - 11.00

Contact

Diergeneeskundig Centrum de Vallei
J.F. Kennedylaan 4
3931 XK Woudenberg
Tel: 033 – 2863276
info@devallei.com

24 uur per dag bereikbaar!

Privacy verklaring

©2014 de Vallei - MARKSIGN